Izračun volumna mas

Izračuni volumnov zemeljskih mas se največkrat uporabljajo pri različnih gradbenih delih, kjer vrednost zemeljskih del predstavlja velik strošek pri gradnji. Kadar točno vemo, s kakšnimi količinami razpolagamo, lahko veliko bolj natančno ocenimo predvidene stroške, kar je naša konkurenčna prednost. Vsekakor pa lahko izračune nasipov/izkopov uporabimo tudi pri urejanju okolice okoli stavb, v peskokopih in kamnolomih oz. pri kakršnihkoli posegih v prostor.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si