Sprememba bonitete

Potrebujete spremembo bonitete?

Pokličite nas in uredili vam bomo vse potrebno! Pokličite za brezplačni nasvet na 040 192 280 ali pišite na info@top-geodet.si.

Kaj je boniteta zemljišča?

Boniteta zemljišča je ocena proizvodne zmogljivost zemljišča glede na gospodarske in naravne pogoje za gozdno ali kmetijsko proizvodnjo. Določa se le za zemljišča ki so po dejanski rabi uvrščena med gozdne ali kmetijske površine.

Večja kot je vrednost bonitetnih točk, večja je ocenjena proizvodna sposobnost zemljišča in obratno. Zemljišča ki po dejanski rabi niso kmetijska ali gozdna imajo boniteto oceno 0.

V tem postopku geodet v na podlagi poročila kmetijskega ali gozdarskega strokovnjaka pooblaščenega za bonitiranje zemljišč, izdela elaborat spremembe bonitete zemljišča.

Geodetska uprava na podlagi izdelanega elaborata, nove vrednosti vnese evidence zemljiškega katastra. Čeprav se zdi na prvi pogled, da bonitetna ocena zemljišča nima neke prave vrednosti pri lastniku zemljišča, naj vas opozorimo, da se bo pravilen izračun katastrskega dohodka v prihodnosti ugotavljal na podlagi bonitete zemljišča in dejanske rabe zemljišča.

Bonitetna ocena vpliva na izračun odškodnine!

Bonitetna ocena zemljišča pa je tudi pomembna v primeru izračuna odškodnine, ki jo moramo plačati pri gradnji objekta na kmetijskem zemljišču. Ker se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko rabo, je potrebno za vsak m2 tlorisa objekta, ki posega v kmetijsko zemljišče plačati spremembo namembnosti.

Koliko znaša bonitetna ocena?

Večja kot je bonitetna ocena zemljišča, večja je odškodnina, ki jo mora investitor plačati.

a) Objekti transportne infrastrukture in drugi gradbeno inženirski objekti:

  • boniteta zemljišča od 51 do 60: 1€,
  • boniteta zemljišča od 61 do 75: 3€,
  • boniteta zemljišča od 76 do 100: 5€;

b) Drugi objekti:

  • boniteta zemljišča od 51 do 60: 4€,
  • boniteta zemljišča od 61 do 75: 12€,
  • boniteta zemljišča od 76 do 100: 20€

Vir: Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 71/2011 – u.p.b. in 58/2012)

Kdo lahko poda vlogo za spremembo bonitete?

Vlogo za spremembo bonitete lahko odda:

  • lastnik zemljišča
  • v primeru solastništva, eden od solastnikov

Če potrebujete urediti boniteto zemljišča nas pokličite na 040 192 280. Delujemo po celotni Sloveniji in naš odzivni čas je vedno krajši od 24 ur! Pokličite in si zagotovite brezplačno svetovanje še danes!

Pokličite za brezplačni nasvet še danes in pomagali vam bomo: 040 192 280 ali info@top-geodet.si.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si