Izmera dolžinskih objektov

Dolžinske objekte v naravi predstavljajo ceste, kolesarske steze, urejene in kategorizirane peš poti, železnice, vodotoki,…itn. Odmera dolžinskih objektov največkrat sestoji iz postopkov ureditve meje in parcelacije možni so pa tudi še vsi ostali geodetski postopki.

Geodetske odmere dolžinskih objektov lahko razdelimo v tri skupine:

  • odmera na podlagi prostorskih aktov (državni, občinski),
  • odmera po dejanskem stanju,
  • odmera na podlagi gradbenega projekta.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si