Ureditev mej

Potrebujete ureditev meje?

Za vas uredimo vse potrebno, da bo meja vašega zemljišča urejena.

Kaj pomeni ureditev meje?

Gre za postopek s katerim lahko uredimo vse meje vaše parcele ali pa samo del meje. Posamezni del meje predstavlja daljica, ki je sestavljena iz dveh lomnih točk vaše parcele.

Ker zakon (ZEN, Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US) določa, da lahko minimalno evidentiramo le del meje pomeni, da v postopku ureditve meje ne moremo urejati ene same točke (en mejnik), ampak minimalno dve lomni točki, ki tvorita del meje – daljico.

Kako izgleda postopek ureditve meje?

Ko geodet opravi mejno obravnavo na terenu, izdela elaborat, ki ga nato z vašim pooblastilom odda na pristojno geodetsko upravo. Ta elaborat preveri, evidentira podatke v zemljiški kataster in izda odločbo o evidentiranju urejenih mej. Urejenih mej ne moremo ponovno urejati, lahko pa spremenimo njihov potek v postopku izravnave meje.

Kdo lahko poda vlogo za evidentiranje urejenih mej?

  • Lastnik parcel(e) katere meja ali del meje se bo urejal
  • V primeru večih solastnikov, eden izmed solastnikov parcel(e) katere meja ali del meje se bo urejal.
  • Državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon. (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Direkcija RS za ceste, DARS, ARSO, občine …)

Če potrebujete nasvet za ureditev meje nas pokličite na 040 192 280. Delujemo po celotni Sloveniji in naš odzivni čas je vedno krajši od 24 ur! Pokličite in si zagotovite brezplačno svetovanje še danes!

Pokličite za brezplačni nasvet še danes in pomagali vam bomo: 040 192 280 ali info@top-geodet.si.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si