Zemljišče pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je površina zemljišča, ki ga seka navpična projekcija stavbe. Če vaša stavba nima evidentiranega zemljišča pod stavbo ali pa je to napačno evidentirano, lahko pri nas naročite elaborat določitve zemljišča pod stavbo. Pomembno je vedeti, da vpis stavbe v Kataster stavb brez evidentiranja zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ni možno. Določitev zemljišča pod stavbo je lahko tudi samostojna storitev, vendar vas Geodetska uprava naknadno pozvala, da za objekt predložite še elaborat Katastra stavb.

Kdo lahko poda vlogo za evidentiranje zemljišča pod stavbo?

Enostanovanjska stavba:

  •  lastnik zemljišča
  •  imetnik stavbne pravice
  •  investitor gradnje

Večstanovanjska stavba:

  • lastnik zemljišča
  • imetnik stavbne pravice
  • investitor gradnje
  • lastnik stavbe ali dela stavbe
  • upravnik stavbe
  • uporabnik stavbe ali dela stavbe.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si