Označitev mej

Potrebujete označitev meje?

Za vas uredimo hitro in ugodno, pokličite na 040 192 280 ali pišite na e-naslov: info@top-geodet.si.

Kako izgleda postopek označitve meje?

Je postopek, kjer lomne točke urejenih mej parcele označimo z mejniki v naravi. Mnogokrat se zgodi, da so obstoječi mejniki v naravi poškodovani, premaknjeni ali namerno odstranjeni.

V takem primeru ni potreben ponoven postopek ureditve meje, ampak le postopek označitve urejenih mej v naravi. Takšno označitev mejnih točk, lahko izvedemo le pri urejenih mejah, pomeni, da je pristojna Geodetska uprava za njih že izdala odločbo ki je pravnomočna.

V primeru, da meje niso urejene, je predhodno potreben postopek ureditve meje, kateremu lahko sledi postopek označitve meje.

Kaj mora urediti še geodet?

Geodet na podlagi predhodnih meritev in arhivskih podatkov ponovno vzpostavi mejnike v naravi in nato izdela tehnično potrdilo o označitvi mej, ki ga pošlje na geodetsko upravo in lastnikom parcel. Za razliko od postopka ureditve meje, pri postopku označitve urejenih mej prisotnost in strinjanje ostalih mejašev, solastnikov ni potrebno.

 

Kdo lahko zahetva označitev urejenih mej?

  • Lastnik zemljišča
  • V primeru večih solastnikov, vsaj eden od solastnikov
  • Državni organ, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si