Kataster stavb

Poskrbite, da bo vaša stavba vpisana v kataster stavb in v celoti uredite svojo nepremičnino.

Preverite ponudbo še danes in pokličite na 040 192 280 ali pišite na info@top-geodet.si

Zakaj je potreben vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb morate izvesti, če hočete pridobiti hišno številko in električno energijo, urediti lastništvo v zemljiški knjigi in če nameravate nepremičnino prodati, kupiti ali vzeti hipotekarni kredit. Na koncu postopka naročnik prejme izdelan elaborat.

Kako izgleda postopek vpisa v kataster stavb

To je postopek s katerim v evidenco katastra stavb evidentiramo podatke o vaši stavbi in delih stavbe. Geodet na terenu izmeri stavbo od zunaj, da določi dimenzije objekta, višino terena, vhoda, slemen.

Znotraj pa izmeri površine posameznih delov stavbe in glede na dejansko rabo stavbe in delov stavbe v skladu s predpisano klasifikacijo določi površino notranjih prostor, število sob in uporabnost prostorov.

Obvezna sestavina Elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je tudi elaborat določitve zemljišča pod stavbo. Kataster stavb je obvezen za vse novogradnje in predpogoj za pridobitev hišne številke.

Kdo lahko poda vlogo za vpis stavbe v kataster stavb?

  • Lastnik parcele na kateri stoji stavba
  • Investitor gradnje
  • Imetnik stavbne pravice
  • Lastnik stavbe ali dela stavbe
  • Uporabnik stavbe ali dela stavbe
  • Upravnik stavbe
  • V primeru, da je bila stavba zgrajena pred sprejetjem Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) 21.09.2004, potem lahko vlogo poda imetnik stavbne pravice ali pa lastnik zemljišča na katerem stavba stoji. V primeru stavbe z več deli pa lahko vlogo poda katerakoli oseba, ki izkaže pravni interes.

Po novem zakonu je vpis v kataster stavb obvezen. Pokličite 040 192 280 ali pišite na info@top-geodet.si še danes!

Od 22.11.2018 dalje bo potrebno stavbo vpisati v kataster stavb, da bi spremenili podatke o legi, obliki, površini stavbe, dejanski rabi dela stavbe in letu izgradnje. Za več informacij o novem zakonu kliknite TUKAJ.

BREZPLAČNO SVETOVANJE!

Pokličite nas ali nam pišite in si zagotovite brezplačno svetovanje!

TELEFON

+386 40 192 280

EMAIL

info@top-geodet.si